PC2 Tandarts Eindhoven

tandarts Eindhoven

PC2 Tandarts Eindhoven is een grote praktijk waar alle reguliere mondzorg kan worden geleverd. Er werken ruim 15 tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten, preventiemedewerkers aangevuld met een aantal administratieve krachten. Waar mogelijk worden de behandelingen waar meer specialismen voor nodig zijn in een aantal opeenvolgende sessies binnen één dagdeel afgewerkt. Daardoor is het voor patiënten niet nodig om meerdere keren naar de praktijk van de PC2 tandarts Eindhoven te komen. Door deze werkwijze wordt de beste zorg geleverd, maar dat vraagt om maatwerk bij het plannen. Daarom wordt van de patiënten ook een zekere mate van discipline gevraagd.

tandarts Eindhoven

Afspraken bij de PC2 Tandarts Eindhoven

De PC2 Tandarts Eindhoven wil graag doorwerken en verlangt daarom van de patiënten dat ze op tijd op hun afspraak verschijnen. Als je te laat bent kan de afspraak door PC2 Tandarts Eindhoven worden geannuleerd. Om je er als patiënt aan te herinneren dat je een afspraak hebt, wordt er per e-mail enkele dagen voorafgaand aan de afspraak een herinnering gestuurd. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de tijd telefonisch worden geannuleerd. Als een afspraak zonder afzegging niet wordt nagekomen kan de behandeltijd in rekening worden gebracht. Patiënten die regelmatig hun afspraak vergeten worden uitgeschreven.

tandarts Eindhoven

Kwaliteit staat centraal

Het team van de PC2 Tandarts Eindhoven doet er alles aan om de best mogelijke zorg te leveren. Dat kan met behulp van goede apparatuur, een betrouwbare administratie en uitstekend gekwalificeerde medewerkers. Om die kwaliteit te kunnen garanderen wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de verschillende beroepsverenigingen in de mondzorg. Daarnaast worden de medewerkers gestimuleerd om vakliteratuur te lezen, bijeenkomsten bij te wonen en aan studiedagen deel te nemen. Al die activiteiten dragen bij aan een betere uitoefening van het vak.